Partners

Om als praktijk het beste voor jouw gezondheid te kunnen bieden vinden wij het ook belangrijk om goed samen te werken met andere disciplines. Hierbij kun je denken aan een arts, podotherapeut maar ook een collega manueel therapeut.

Hieronder staat een aantal van deze partners en organisaties waarmee we goed contact heb. Zo kunnen we dus een zo compleet mogelijke aanpak van je klacht realiseren.

KNGF

Het koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het overkoepelend orgaan waar (bijna) alle fysiotherapeuten in Nederland lid van zijn. Het KNGF behartigt de belangen voor de therapeut bij de zorgverzekeraars en ook jou belang door de innovatie op het gebied van kwaliteit.

Het KNGF wil de kwaliteit blijven stimuleren

Daarom heeft zij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen. Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring en (bij)scholing voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, kan zich in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie laten inschrijven. Uiteraard is de praktijk Vigor ook ingeschreven in het register en besteden wij veel aandacht aan onze eigen training.

Op de consumentensite van het KNGF vind je meer informatie.