Vergoedingen

Met ingang van 2016 heb ik er voor gekozen om geen standaard contract met verzekeraars af te sluiten.

De belangrijkste reden is dat verzekeraars verregaande eisen stellen met betrekking tot een aantal (administratieve) regelingen, die erg tijdrovend zijn. Ik vind dat deze geen toegevoegde waarde voor de behandeling en gezondheid van de patiënt bieden.

Ik kies ervoor om mijn zorg en aandacht voor u als patiënt in stand te houden. En mijn tijd maximaal aan de feitelijke behandeling te besteden.
Dit betekend voor u dat u zelf de factuur, welke u direct bij na iedere behandeling mee krijgt, dient te betalen (liefst per pin). Vervolgens dient u deze factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar, mits u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie.

Heeft u een natura polis dan betekend dat dat u, afhankelijk van uw polis, tussen de 75-80% van het factuurbedrag vergoed krijgt. Heeft u een restitutie polis dan krijgt u 100% van het factuurbedrag vergoedt.
Let op: dit laatste geldt niet voor CZ, zij hebben er voor gekozen om ongeacht het soort polis slechts 75% van het factuurbedrag te vergoeden bij niet gecontracteerde zorg.

Bekijk hier de tarieven.